------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม อ.บ้านนาเดิม​ จ.สุราษฎร์ธานี

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์