สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ปฎิทิน
September 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
สถิติ
เปิดเมื่อ25/02/2019
อัพเดท2/09/2021
ผู้เข้าชม57258
แสดงหน้า82186

การดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี 2562 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

เมื่อ 2/09/2020
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันประกอบด้วย​​
1.1ผู้บริหารหน่วยงาน
1.2 นโยบายผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
1.6 ยุทธศาสตร์
1.7 ประมวลจริธรรมข้าราชการพลเรือน
1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
1.9 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข

 
 
 
 
        
  นายแพทย์สมยศ จารุโภคาวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม
บริการข้อมูล
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง